Sprawozdania finansowe można wysyłać:

  • w formie ustrukturyzowanej pliku xml w formacie JPK_SF do systemu eKRS (przedsiębiorstwa wpisane do KRS),
  • w pliku xml JPK_SF do Szefa KAS (podatnicy PIT, pozostałe jednostki).

Rodzaj wysyłki wybieramy w pierwszym oknie po wybraniu sprawozdania, czyli na głównym formularzu „e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF” danej jednostki. Wybór rodzaju wysyłki jest dostępny dla sprawozdań jednostki mikro – symbol formularza SFJMIZ, jednostki małej – SFMAZ, jednostki innej - SFJIN, organizacji pożytku publicznego – SFJOPZ. Sprawozdania finansowe skonsolidowanych grup kapitałowych – SFJGKZ nie posiadają takiego wyboru rodzaju wysyłki, ponieważ są wysyłane zawsze do systemu eKRS.

Wysyłka do systemu eKRS

Po otwarciu odpowiedniego sprawozdania, wybieramy rodzaj wysyłki – wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorstwa wpisane do KRS).

Do podpisania i wysłania e-Sprawozdania Finansowego JPK_SF do systemu eKRS, konieczne jest posiadanie kwalifikowanego e-podpisu lub profilu zaufanego ePUAP oraz posiadanie założonego konta na https://ekrs.ms.gov.pl/ . Przygotowane sprawozdanie finansowe, możesz wysłać elektronicznie klikając w przycisk „Przygotuj plik JPK_SF”

Po kliknięciu na „Przygotuj plik JPK_SF” otworzy się okno przygotowania pliku XML JPK_SF do wysyłki. Gdy plik XML będzie gotowy klikamy w dole okna na przycisk Dalej.

W oknie „Ustawienia wysyłki” zaznaczamy odpowiednio albo „korzystam z e-Podpisu”:

albo „korzystam z Profilu Zaufanego ePUAP”:

Podpisywanie e-Podpisem

Jeśli zaznaczyłeś opcję „korzystam z e-Podpisu”, kliknij w listę e-podpisów i wybierz z listy odpowiedni certyfikat do podpisania pliku xml JPK_SF.

następnie kliknij na przycisk „Dodaj podpis (e-Podpis)”.

Pojawi się okno do wpisania PIN do podpisu elektronicznego.

Po wprowadzeniu PIN możesz dodać kolejny e-Podpis lub możesz kliknąć w przycisk „Przejdź do wysyłki”.

Podpisywanie Profilem Zaufanym ePUAP

Sprawozdanie możesz podpisać Profilem Zaufanym ePUAP. W tym celu zaznacz opcję „korzystam z Profilu Zaufanego ePUAP”. Możesz zalogować się do Profilu Zaufanego ePUAP bezpośrednio z poziomu programu, wpisując dane do logowania (login lub adres e-mail na epuap.gov.pl oraz hasło) i kliknąć w „Dodaj podpis (Profil Zaufany ePUAP)

Wprowadź kod potwierdzenia z otrzymanej wiadomości SMS.

Po wpisaniu kodu potwierdzenia, pojawi się informacja o podpisanym pliku:

Więcej informacji, jak podpisywać dane Profilem Zaufanym znajdziesz pod adresem: https://www.fillup.pl/pomoc/help/#link_293500.

Masz również możliwość podpisać sprawozdanie Profilem Zufanym w przeglądarce (ręcznie) – opcja „Podpisz ręcznie w przeglądarce”.

A następnie kliknij w „Dodaj podpis (Profil Zaufany ePUAP)":

i w „Przejdź do e-PUAP”.

Więcej informacji, jak podpisywać ręcznie w przeglądarce dane Profilem Zaufanym znajdziesz pod adresem: https://www.fillup.pl/pomoc/help/#link_293825 

Po podpisaniu pliku ręcznie w przeglądarce, wracamy do programu i klikamy w przycisk „Wczytaj podpisany plik”.

Następnie wybieramy z dysku (Pobrane) zapisany plik.

Do programu zostanie wczytany podpisany ręcznie w przeglądarce plik i następnie kliknij na przycisk „Przejdź do wysyłki”.