Jeśli posiadamy sprawozdanie finansowe w pliku XML JPK_SF, np. wypełnione w innym programie i chcemy je zaimportować, sprawdzić i zweryfikować jakie są w nim złożone podpisy, możemy wczytać ten plik do programu fillup klikając w bocznym menu Narzędzia -> Importuj dane.

 

W kolejnym kroku klikamy 'Wybierz plik'. 

 

Z dysku wybieramy i otwieramy plik podpisanego sprawozdania. 

 

Po zaimportowaniu pliku xml, sprawozdanie zapisze się w programie fillup i będzie widoczne w zakładce Moje formularze. Z tego poziomu będzie można je obejrzeć klikając na opcję ‘Otwórz’ lub ‘Modyfikuj’. Jeśli w sprawozdaniu zostały dodane podpisy elektroniczne to można sprawdzić te podpisy klikając na ‘Przygotuj plik JPK_SF -> Pozostaw poprzedni plik’ i w kolejnym kroku będzie widoczna tabela ze złożonymi pod sprawozdaniem podpisami.  

Kontynuując pracę w fillup będzie można dodać pozostałe brakujące podpisy podpisując je kwalifikowanym e-podpisem lub przez Profil Zaufany (ePUAP), a następnie wysłać to zaimportowane sprawozdanie do eKRS lub wysłać je do systemu KAS.