Dane sprawozdania finansowego można wprowadzić do programu fillUp dzięki funkcji importu z programu Excel. Każdy formularz typu Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie, czy Informacje Dodatkowe, posiada przycisk “Importuj z Excela”, który umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z programu Excel.

Aby umożliwić użytkownikom przygotowanie danych do importu z programu Excel, udostępnione zostały pliki szablonów dla programu Excel. Pliki zawierają aktywną zawartość, tak zwane "makro", dzięki którym ułatwione zostało kopiowanie danych z Excela. Aby skorzystać z tej opcji po uruchomieniu pliku szablonu, należy włączyć makra. Po wypełnieniu danych zgodnie z opisem z pierwszej kolumny, wystarczy kliknąć “Kopiuj do schowka…”,

a następnie przejść do programu fillup na odpowiedni formularz, kliknąć przycisk “Importuj z Excela”. W oknie, które wyświetli się w programie, wystarczy wkleić zawartość schowka (prawy przycisk myszy->Wklej, lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V).

Pliki szablonów można pobrać, klikając w poniższy link: