Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę 'e-Sprawozdania Finansowe' i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek małych w złotych, otworzy się formularz 'e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych'. W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania możesz wrócić do niego, klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJMAZ.

Na formularzu SFJMAZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT). 

Po wypełnieniu formularza SFJMAZ, klikamy na górze w przycisk 'Przejdź do wypełniania sprawozdania – dla jednostki małej'.

Otworzy się kolejny formularz 'Wprowadzenie do sprawozdania finansowego' i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – Symbol SFJMA Info. 

Część pól na formularzu 'Wprowadzenie do sprawozdania' zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJMAZ. Po wypełnieniu reszty pól 'Wprowadzenia' przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk 'Przejdź do Bilansu'. 

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz 'Bilans' – symbol SFJMAZ BIL. 

Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z rachunkiem zysków i strat, wróć do zakładki 'Wprowadzenia do sprawozdania finansowego' – symbol SFJMA Info 

 

i wybierz, który wariant RZiS chcesz dołączyć, klikając na górze po prawej stronie w przyciski 'Przejdź do RZiS (wariant kalkulacyjny)' lub 'Przejdź do RZiS (wariant porównawczy)'. 

Otworzy się wówczas wybrany przez Ciebie formularz RZiS – symbol SFJMAZ RZiS-WK (wariant kalkulacyjny) lub SFJMAZ RZiS-WP (wariant porównawczy).

Uwaga: możliwe jest wypełnienie tylko jednego wariantu Rachunku Zysków i Strat.

Jeżeli dodałeś niepoprawny wariant, usuń dodany załącznik, klikając na danej zakładce w ikonkę trójkąta i w opcję 'Usuń załącznik',

następnie wróć do zakładki SFJMA Info 'Wprowadzenie' i dodaj poprawny wariant Rachunku Zysków i Strat.

W analogiczny sposób z zakładki SFJMA Info można dodać załącznik 'Noty podatkowej' symbol zakładki SFJINZ DInfo.

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia lub plik pdf, przejdź do zakładki załącznika 'Wprowadzenie do sprawozdania finansowego' i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

Załączniki 'Bilans', 'RZiS' i 'Nota podatkowa' można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel - opcja 'Importuj z Excela' na górze formularza.  

Każdy formularz, który posiada przycisk 'Importuj z Excela', umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel.

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki małej jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillup, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z poziomu głównego formularza sprawozdania (1 zakładka), klikając w menu górnym w Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.