Po kliknięciu na bocznym menu w ikonę 'e-Sprawozdania Finansowe' i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro w złotych, otworzy się formularz 'e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych'.

W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJMIZ.

Na formularzu SFJMIZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT). 

Po wypełnieniu formularza SFJMIZ klikamy na górze w przycisk 'Przejdź do wypełnienia sprawozdania finansowego – dla jednostki mikro'.

Otworzy się kolejny formularz "Informacje ogólne do sprawozdania finansowego" i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJMI Info. 

Część pól na formularzu 'Informacje ogólne do sprawozdania finansowego' zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJMIZ. Po wypełnieniu 'Informacji ogólnych' przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk 'Przejdź do Bilansu'.  

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz 'Bilans dla jednostek mikro w złotych' – symbol SFJMIZ BIL.  

 Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z Rachunkiem Zysków i Strat, wróć do zakładki 'Informacje ogólne do sprawozdania finansowego' – symbol SFJMI Info

 i kliknij na górze po prawej stronie w przycisk 'Przejdź do RZiS'.

 Otworzy się wówczas formularz 'Rachunku Zysków i Strat dla jednostki mikro w złotych' – symbol SFJMIZ RZiS – i będzie można go wypełnić.

 

W analogiczny sposób z zakładki SFJMI Info można dodać załącznik 'Nota podatkowa' - symbol zakładki SFJINZ Dinfo.

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia, przejdź do zakładki załącznika 'Informacje ogólne' i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

'Bilans', 'RZiS', 'Notę podatkową' można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel – opcja 'Importuj z Excela' na górze formularza.  

 Każdy formularz, który posiada przycisk 'Importuj z Excela', umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel. 

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki mikro jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillup, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer klikając w górnym menu w opcję ‘Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.