Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę „e-Sprawozdania Finansowe” i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro w złotych, otworzy się formularz „e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych”.

W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJMIZ.

Na formularzu SFJMIZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT). 

Po wypełnieniu formularza SFJMIZ klikamy na górze w przycisk "Przejdź do wypełnienia sprawozdania finansowego – dla jednostki mikro".

Otworzy się kolejny formularz "Informacje ogólne do sprawozdania finansowego" i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJMI Info. 

Część pól na formularzu "Informacje ogólne do sprawozdania finansowego" zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJMIZ. Po wypełnieniu "Informacji ogólnych" przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk "Przejdź do Bilansu".  

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz "Bilans dla jednostek mikro w złotych" – symbol SFJMIZ BIL.  

 Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z Rachunkiem Zysków i Strat, wróć do zakładki "Informacje ogólne do sprawozdania finansowego" – symbol SFJMI Info

 i kliknij na górze po prawej stronie w przycisk "Przejdź do RZiS".

 Otworzy się wówczas formularz "Rachunku Zysków i Strat dla jednostki mikro w złotych" – symbol SFJMIZ RZiS – i będzie można go wypełnić.

 

W analogiczny sposób z zakładki SFJMI Info można dodać załącznik "Nota podatkowa" - symbol zakładki SFJINZ Dinfo.

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia, przejdź do zakładki załącznika "Informacje ogólne" i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

"Bilans", "RZiS", "Notę podatkową" można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel – opcja "Importuj z Excela" na górze formularza.  

 Każdy formularz, który posiada przycisk "Importuj z Excela", umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel. 

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki mikro jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillUp, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer klikając w górnym menu w opcję ‘Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.